Mesterutdanning

Hvor og hvordan?

Norges Mesterakademi har en svært fleksibel undervisning der du tar hele utdanningen hjemmefra, inkludert eksamen. Da sparer du både verdifull tid og penger, og du kan tilpasse utdanningen til ditt liv.

Nesten alle som tar mesterutdanning er i full jobb og de fleste har også familie. Tiden man bruker på utdanningen vil derfor ofte være på ettermiddag, kveld og helg. Det er viktig at du får hjelp ved behov også på disse tidene. Og det får du hos oss! Du får tildelt din egen personlige faglærer som du ringer til når du trenger hjelp – selv om det er på kveldstid eller i helgen. Det er langt bedre å få svar fra faglæreren når du sitter der foran skjermen, enn å måtte avslutte og sende mail.

Pensum ligger klart på nettet og du logger deg inn i det digitale «klasserommet» når det passer deg, Det er du som bestemmer når du logger deg inn og ut og faglæreren din er bare et telefonnummer unna og «alltid» tilgjengelig når du trenger hjelp for å komme videre.

Hvor lang tid tar utdannelsen?

Norges Mesterakademi er godkjent av mesterbrevnemnda og følger deres læreplaner.

Utdanningsforløpet består av 3 semester på 6 måneder.

  • Bedriftsledelse
  • Faglig ledelse
  • Faglig fordypning

Normal tid er derfor 18 måneder.

Normert tid er 3 år. Dvs. at dersom det oppstår ting som gjør at du må legge det helt bort en periode, så er det rom for det, men du må altså gjøre deg ferdig innenfor en 3-års periode.

Læreplanene kan du lese mer om på mesterbrevnemndas hjemmeside.

Bilde av en gutt som tar mesterbrev via nettstudier

Pris og innhold

Totalprisen vår er kr 48 000,- og inkluderer:

  • Undervisning
  • Faglig bokpakke i fysisk og digital form
  • Personlig og tilgjengelig faglærer
  • Eksamen
  • Prosjektoppgaver, m.m.

I utgangspunktet blir prisen fakturert i tre like store deler à kr 16 000.- som betales rundt oppstarten på hvert semester.

Det innrømmes 10 % rabatt på første semester (kr 1600) dersom to eller flere kolleger / bekjente melder seg på samtidig. Begge / alle vil få 10 % rabatt.

Vi utsteder ingen eksamensbevis før faktura er betalt.

Når starter det?

Vi starter to kull i året. Ett i januar / februar og ett i august / september.
Dersom du heller vil starte på et annet tidspunkt så skal vi finne en løsning på det også.

Hva kreves for å starte?

Du kan starte på mesterutdanningen når du har bestått fag- og / eller svenneprøven.
Før kursstart i faglig ledelse (andre semester) kreves ett års praksis i faget etter avlagt fag- / svennebrev.

Dersom du har fagbrev eller svennebrev fra et annet land, kan du lese mer om mulighetene på mesterbrevnemndas sin hjemmeside.

Hvorfor velge oss?

Vi vet at tilgjengelighet er ekstremt viktig, da de fleste er avhengig av å ta mesterbrevutdanningen på kveldstid og i helger – og der tar vi mål av oss til å være den mest tilgjengelige for deg.

Vi er og skal være den mest fleksible og rimeligste tilbyderen av mesterutdanning i landet.

De triveligste også!

Noe mer du lurer på?

Meld deg på idag!

Fyll ut skjemaet og meld deg på mesterbrevutdanningen nå.